Siyah Pasaport Nedir? Nasıl Alınır ?

Siyah pasaport terimi genellikle diplomatik pasaportları ifade eder. Diplomatik pasaportlar genellikle siyah renkte olup, sahiplerine diplomatik ayrıcalıklar ve immünite (dokunulmazlık) tanır. Bu pasaportlar, bir ülkenin dış temsilcileri, diplomatları veya uluslararası görevliler tarafından kullanılır. Diplomatik pasaportlar, sahiplerine o ülkenin topraklarına giriş ve çıkışlarda özel muameleler, vergi muafiyeti ve belirli ayrıcalıklar sağlar. Bu pasaportlar, genellikle uluslararası toplantılar, konferanslar veya diplomatik görevler için seyahat eden kişilere verilir. Ancak, bu konu ülkeden ülkeye değişebilir. Her ülkenin kendi diplomatik pasaport rengi ve özellikleri vardır. Dolayısıyla, “siyah pasaport” ifadesi kullanıldığında, hangi ülkenin diplomatik pasaportu olduğuna ve o ülkenin kurallarına bağlı olarak değişen özelliklerine bakmak önemlidir. Siyah pasaportun bir diğer adına diplomatik pasaport denebilir.

Nedir Bu Diplomatik Pasaport?

Diplomatik pasaport, bir ülkenin dış temsilcileri, diplomatları ve uluslararası görevliler için özel olarak düzenlenen bir pasaport türüdür. Bu pasaport, sahiplerine geniş bir dizi diplomatik ayrıcalık ve immünite (dokunulmazlık) sağlar. Diplomatik pasaportlar genellikle siyah renkte olup, üst kısımlarında ülkenin arması veya diğer diplomatik semboller bulunabilir.

Diplomatik pasaport sahipleri, diplomatik dokunulmazlık ve çeşitli ayrıcalıklara sahiptir. Bu ayrıcalıklar arasında vergi muafiyeti, gümrük muafiyeti ve özel diplomatik koruma yer alabilir. Diplomatik pasaport taşıyan kişilere, bulundukları ülkede yargılanma veya tutuklanma gibi olağan hukuki işlemlere karşı belirli bir derecede immünite tanınır. Ancak, bu immünite sınırsız değildir ve ciddi suçlar veya ulusal güvenliği tehdit eden durumlarda kaldırılabilir. Diplomatik pasaport sahipleri, genellikle bir ülkenin dış temsilciliklerinde diplomatik görevlerde bulunan kişilerdir. Büyükelçiler, konsoloslar, diplomatlar ve bazı uluslararası kuruluşlarda görevli personel diplomatik pasaport kullanabilir.

Diplomatik pasaportlar genellikle siyah renkte olup, üst kısımlarında altın renginde armalar veya semboller bulunabilir. Ancak, ülkeden ülkeye pasaport renkleri ve tasarımları değişebilir. Diplomatik pasaportlar genellikle bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenir. Başvuru süreci, kişinin diplomatik görevini ve statüsünü belgelemesi gerektirir. Diplomatik pasaportlar, uluslararası diplomatik ilişkilerde ve görevlerde çalışan kişilere sağlanan özel bir ayrıcalıktır. Ancak, bu ayrıcalıkların belirli koşullar ve sorumluluklarla geldiği unutulmamalıdır.

Diplomatik İmmünite ve Ayrıcalıklar

Diplomatik immünite ve ayrıcalıklar, diplomatik pasaport taşıyan kişilere tanınan özel hakları ifade eder. Bu haklar, uluslararası diplomatik ilişkilerde görev yapan kişilere belirli bir koruma ve serbestlik sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

 • Diplomatik Dokunulmazlık (İmmünite): Diplomatik dokunulmazlık, diplomatik pasaport sahiplerine, görev yaptıkları ülkede hukuki kovuşturmaya, tutuklanmaya veya yargılanmaya karşı koruma sağlar. Bu, kişinin diplomatik görevini yerine getirirken hukuki sorumluluğa tabi olmadığı anlamına gelir.
 • Bağışıklık ve Görev Süreci: Diplomatik görevi olan kişiler, diplomatik dokunulmazlığın yanı sıra kendi ülkelerinin yasalarına tabi olabilirler. Ancak, bu kişilere genellikle görev sürecinde ve diplomatik etkinlikleri sırasında bağışıklık tanınır.
 • Vergi Muafiyeti: Diplomatik pasaport sahipleri, görev yaptıkları ülkede belirli vergilerden muaf tutulabilirler. Bu, diplomatın kişisel geliri ve diplomatik misyonu ile ilgili harcamaları kapsar.
 • Gümrük Muafiyeti: Diplomatik görevde olan kişilere, görev süresince giriş ve çıkışlarda gümrük muafiyeti tanınabilir. Bu, kişisel eşyaların ve diplomatik misyon için gerekli malların gümrük vergisi ödemeden geçmesini sağlar.
 • Özel Plakalı Araçlar: Diplomatik pasaport sahiplerine ayrıcalıklı plakalı araçlar kullanma hakkı tanınabilir. Bu araçlar genellikle diplomatın misyonu için kullanılır ve belirli trafik kurallarına tabi olmayabilir.
 • Diplomatik Misyonlara Güvenlik Sağlanması: Diplomatik misyonlara, büyükelçiliklere ve konsolosluklara genellikle özel güvenlik sağlanır. Bu, diplomatik personelin ve binaların güvenliğini temin etmeyi amaçlar.

Bu ayrıcalıklar, diplomatik personelin diplomatik misyonlarını sorunsuz bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olur. Ancak, diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalıkların kötüye kullanılması durumunda, bu haklar kaldırılabilir veya sınırlanabilir.

Özel Jet Kiralama

Diplomatik Pasaport Renkleri

Diplomatik pasaport renkleri ülkeden ülkeye değişebilir, ancak genellikle belirli renklerde ve tasarımlarda bulunur. Diplomatik pasaportlar, sıklıkla siyah, mavi veya yeşil renkte olup, üst kısımlarında ülkenin arması veya diğer diplomatik semboller bulunabilir.

 • Siyah Diplomatik Pasaport: Birçok ülkenin diplomatik pasaportları siyah renktedir. Örneğin, Türkiye’nin diplomatik pasaportları genellikle siyah renktedir.
 • Mavi Diplomatik Pasaport: Birçok ülkenin diplomatik pasaportları mavi renkte olabilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nin diplomatik pasaportları mavi renktedir.
 • Yeşil Diplomatik Pasaport: Bazı ülkelerin diplomatik pasaportları yeşil renkte olabilir. Bu ülkeler, diplomatik pasaport renklerini kendi tercihlerine göre belirler.
 • Kırmızı Diplomatik Pasaport: Kırmızı renkte diplomatik pasaportlar da bazı ülkelerde görülebilir. Ancak, genellikle sivil veya resmi pasaportlar kırmızı renkte olabilir.
 • Altın/Beyaz Diplomatik Pasaport: Nadiren de olsa altın veya beyaz renkte diplomatik pasaportlar da bulunabilir. Ancak, bu renkler genellikle sivil veya resmi pasaportlarda daha yaygındır.

Diplomatik pasaport renkleri, ülkelerin kendi pasaport tasarım tercihlerine ve uluslararası normlara dayanır. Ancak, pasaport renkleri zaman içinde değişebilir, bu nedenle güncel bilgilere ülkelerin resmi pasaport ofislerinden veya Dışişleri Bakanlıklarından ulaşmak daha doğru olabilir.

Diplomatik Pasaport Başvurusu ve Süreci

Diplomatik pasaport başvurusu, bir kişinin diplomatik görevlere atanması veya uluslararası kuruluşlarda çalışması durumunda yapılır. Diplomatik pasaportlar genellikle bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı veya benzeri bir yetkili kuruluş tarafından düzenlenir.  Diplomatik pasaport başvurusu yapabilmek için kişinin diplomatik bir göreve atanması veya uluslararası bir kuruluşta diplomatik bir pozisyonda çalışacak olması gerekir. Başvuru yapacak kişi, diplomatik göreve atanmış veya uluslararası bir kuruluşta diplomatik pozisyona getirilmişse, bu görevi belgeleyen bir diplomatik misyon belgesi veya atama mektubu almalıdır. Başvuru yapacak kişi, ilgili Dışişleri Bakanlığı veya yetkili kuruluşun web sitesinden veya ofisinden diplomatik pasaport başvuru formunu almalı ve doldurmalıdır. Başvuru formu ile birlikte genellikle kimlik belgesi, diplomatik misyon belgesi veya atama mektubu, pasaport fotoğrafları ve diğer gerekli belgeler sunulmalıdır.

Bazı ülkelerde diplomatik pasaport başvuruları için randevu almak gerekebilir. Randevu alma işlemi, başvurulan ülkenin konsolosluğu veya büyükelçiliği ile iletişim kurularak yapılabilir. Diplomatik pasaport başvurusu genellikle bir ücretle ilişkilidir. Başvuru ücreti, başvurulan ülkenin belirlediği tarifeye göre ödenir. Başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte başvuru yapılır ve başvurulan ülkenin yetkili makamları tarafından incelenir. Onay süreci tamamlandıktan sonra diplomatik pasaport düzenlenir. Başvuru onaylandıktan ve diplomatik pasaport düzenlendikten sonra, pasaport sahibine teslim edilir. Diplomatik pasaport başvuru süreci ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir, bu nedenle başvuru yapacak kişi ilgili ülkenin resmi kaynaklarından güncel bilgileri almalıdır.

Diplomatik Pasaport Sahiplerinin Hakları

Diplomatik pasaport sahipleri, uluslararası diplomatik ilişkilerde ve görevlerinde belirli haklara sahiptir. Bu haklar, diplomatik dokunulmazlık, ayrıcalıklar ve belirli ayrıcalıklı muameleleri içerir.

 • Diplomatik Dokunulmazlık: Diplomatik pasaport sahipleri, görev yaptıkları ülkede belirli bir düzeyde hukuki dokunulmazlık tanınır. Bu, sahibinin diplomatik misyonunu yerine getirirken yargılanmama, tutuklanmama veya sorgulanmama anlamına gelir.
 • Vergi Muafiyeti: Diplomatik pasaport sahipleri, görev yaptıkları ülkede belirli vergilere tabi olmazlar. Bu, kişisel gelir vergisi, mal varlığı vergisi ve diğer bazı vergileri içerebilir.
 • Gümrük Muafiyeti: Diplomatik pasaport sahipleri, görev yaptıkları ülkeye giriş ve çıkışlarda gümrük muafiyetine sahiptirler. Bu, kişisel eşyaların ve diplomatik misyon için gerekli malların gümrük vergisi ödemeden geçmesini sağlar.
 • Özel Plakalı Araçlar: Diplomatik pasaport sahiplerine genellikle özel plakalı araç kullanma hakkı tanınır. Bu, diplomatik misyon için kullanılan araçlara ve diplomatın kişisel aracına uygulanabilir.
 • Diplomatik Misyonlara Güvenlik Sağlanması: Diplomatik pasaport sahipleri, görev yaptıkları ülkedeki diplomatik misyonların güvenliğini sağlamak için belirli güvenlik önlemlerinden yararlanabilirler.
 • Diplomatik Toplantılara Katılım: Diplomatik pasaport sahipleri, diplomatik toplantılara, konferanslara ve uluslararası organizasyonlara katılarak ülkeleri adına temsil edebilirler.
 • Diplomatik Yasama ve Diplomatik İrtibat: Diplomatik pasaport sahipleri, görev yaptıkları ülkede belirli yasama ayrıcalıklarına sahip olabilirler. Ayrıca, diğer ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerle resmi irtibatları sürdürme yetkisine sahiptirler.
 • Eğitim ve Kültürel Faaliyetler: Diplomatik pasaport sahipleri, ülkeleri adına eğitim ve kültürel faaliyetlerde bulunma hakkına sahip olabilirler. Bu, diplomatın ülkesini temsil ederek çeşitli etkinliklere katılmasını içerebilir.

Diplomatik Pasaport Sahiplerinin Sorumlulukları

Diplomatik pasaport sahipleri, sahip oldukları ayrıcalıklar ve haklarla birlikte belirli sorumlulukları da taşırlar. Bu sorumluluklar, diplomatik görevlerini etik ve hukuki bir çerçevede yerine getirmelerini sağlamayı amaçlar. Diplomatik pasaport sahipleri, görev yaptıkları ülkede ve uluslararası alanda geçerli olan hukuki normlara tam anlamıyla uymakla yükümlüdürler. Bu, diplomatik dokunulmazlığın aşırı kullanılmamasını ve hukuki çerçeveye uyulmasını içerir. Diplomatik pasaport sahipleri, görev yaptıkları ülkenin misyonunu etkili bir şekilde temsil etmekle sorumludur. Bu, diplomatın ülkesini en iyi şekilde temsil etmesi, diplomatik ilişkileri sürdürmesi ve ülkesinin politikalarını doğru bir şekilde ifade etmesini içerir. Diplomatik pasaport sahipleri, görev yaptıkları ülkedeki diğer diplomatik temsilciliklerle resmi ve düzgün bir şekilde iletişim kurmalıdırlar.

Diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi önemlidir. Diplomatik pasaport sahipleri, diplomatik etiket ve protokole uymakla yükümlüdürler. Bu, diğer ülkelerin diplomatik temsilcileriyle saygılı ve profesyonel bir şekilde etkileşimde bulunmayı içerir. Diplomatik pasaport sahipleri, görev yaptıkları ülkede geçerli olan yasalara uymakla sorumludur. Diplomatik dokunulmazlık, ciddi suçlar veya ulusal güvenliği tehdit eden durumlar dışında genellikle geçerlidir. Diplomatik pasaport sahipleri, görev yaptıkları topluma karşı sorumluluk taşırlar. Bu, toplumla etkileşime girmeyi, kültürel anlayışı artırmayı ve diplomatik görevlerini yerine getirirken toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olmayı içerir. Diplomatik pasaport sahipleri, kişisel davranışlarıyla diplomatik misyonlarını temsil etmekte ve diplomatik protokole uygun bir şekilde davranmaktadır.

Özel Uçak Kiralama

Uluslararası Diplomasi ve Diplomatik Temsilcilikler

Uluslararası diplomasi, ülkeler arasındaki ilişkileri düzenleyen, kriz çözme, anlaşmazlıkları giderme ve uluslararası işbirliğini teşvik etme amacı taşıyan bir süreçtir. Diplomasi, genellikle devletler arası resmi temsilciler ve diplomatik misyonlar aracılığıyla yürütülür.

 • Diplomatik Temsilcilikler: Diplomatik temsilcilikler, bir ülkenin diğer ülkelerle resmi ilişkilerini yöneten kurumlardır. Büyükelçilikler, konsolosluklar ve daimi temsilcilikler bu temsilciliklere örnektir. Büyükelçilikler genellikle iki ülke arasındaki ana diplomatik temsilciliklerdir ve büyükelçiler tarafından yönetilir.
 • Büyükelçilikler: Büyükelçilikler, bir ülkenin diğer bir ülkedeki resmi diplomatik temsilcilikleridir. Büyükelçilik, iki ülke arasındaki ilişkileri düzenler, diplomatik görüşmeleri yürütür ve iki ülke arasında iletişimi sağlar.
 • Konsolosluklar: Konsolosluklar, bir ülkenin vatandaşlarının diğer ülkedeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet veren diplomatik temsilciliklerdir. Vatandaşların vize başvuruları, pasaport işlemleri, acil durum yardımı gibi konularda konsolosluklar devreye girer.
 • Daimi Temsilcilikler: Daimi temsilcilikler, genellikle uluslararası organizasyonlar veya örgütler nezdinde bir ülkenin sürekli temsilciliğini sağlar. Bu temsilcilikler, büyükelçi sıfatıyla atanmış diplomatlar tarafından yönetilebilir.
 • Diplomatik Protokol: Diplomatik protokol, devletler arasındaki resmi etkileşimlerde uygulanan kurallar ve görgü kurallarını içerir. Bu protokol, devlet başkanları, hükümet yetkilileri ve diplomatlar arasındaki resmi temasları düzenler.
 • Diplomatik Pasaportlar: Diplomatik pasaportlar, bir ülkenin diplomatik temsilcilerine tanınan özel pasaportlardır. Bu pasaportlar, diplomatların gümrük, vize ve diğer konularda belirli ayrıcalıklara sahip olmalarını sağlar.
 • Diplomatik İmmünite: Diplomatik temsilcilikler ve diplomatlar, belirli koşullarda diplomatik dokunulmazlığa sahiptir. Bu, görev yaptıkları ülkede yargılanmama, tutuklanmama gibi ayrıcalıkları içerir.
 • Diplomatik Görüşmeler ve Müzakereler: Diplomatik temsilcilikler arasındaki resmi görüşmeler ve müzakereler, uluslararası ilişkilerin yönetilmesinde önemli bir rol oynar. Bu görüşmeler genellikle büyükelçiler veya yüksek düzeyli diplomatlar tarafından yürütülür.

Diplomatik Pasaport ve Güvenlik

Diplomatik pasaportlar, sahiplerine belirli ayrıcalıklar tanıyan özel pasaportlardır. Ancak, bu ayrıcalıkların yanı sıra diplomatik pasaportların güvenliği de önemlidir. Güvenlik önlemleri, diplomatik pasaportların kötüye kullanılmasını engellemek, sahiplerini korumak ve uluslararası ilişkilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınır. Diplomatik pasaport sahiplerine özel güvenlik detayları atanabilir. Bu detaylar, diplomatik pasaport sahiplerinin fiziksel güvenliğini sağlamak, onları olası tehditlere karşı korumak ve günlük aktivitelerini gözetim altında tutmak amacıyla görev yapabilir. Diplomatik pasaportların üretimi, yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Özel su işareti, hologramlar, mikro metinler ve diğer güvenlik özellikleri kullanılarak sahteciliği önlemek için tasarlanmıştır. Diplomatik pasaportlarda biyometrik verilerin kullanılması, sahteciliği zorlaştırır. Parmak izi, yüz tanıma ve diğer biyometrik özellikler, pasaportun sahibini güvenli bir şekilde tanımlamak için kullanılır.

Diplomatik pasaport sahiplerine, pasaportlarını güvenli bir şekilde saklama konusunda özel talimatlar verilir. Pasaportların kaybolması veya çalınması durumunda, derhal ilgili makamlara bildirimde bulunmaları istenir. Diplomatik pasaport sahipleri, özel ve güvenli iletişim kanalları kullanarak bilgi alışverişinde bulunmalıdır. Bu, diplomatik görüşmelerin ve diğer önemli bilgilerin güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Diplomatik pasaport sahiplerine, güvenlik konularında özel eğitim verilebilir. Bu eğitimler, sahiplerini tehlikeler konusunda bilgilendirmek, riskleri yönetmek ve güvenliği artırmak amacıyla düzenlenir. Diplomatik pasaport sahipleri, ziyaret ettikleri ülkelerde güvenliği sağlamak için önceden planlama yaparlar. Özel güvenlik detayları, seyahat rotaları ve olaylara müdahale planları önceden belirlenir.

Diplomatik Misyonlar Nelerdir?

 • Büyükelçilikler: Büyükelçilikler, bir ülkenin diğer bir ülkede resmi diplomatik temsilcilikleridir. Büyükelçilikler genellikle iki ülke arasındaki ana diplomatik temsilcilikleri olup, büyükelçi tarafından yönetilir. Büyükelçilikler, iki ülke arasındaki ilişkileri düzenler, diplomatik görüşmeleri yürütür ve ülkeler arasındaki iletişimi sağlar.
 • Konsolosluklar: Konsolosluklar, bir ülkenin diğer bir ülkede vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet veren diplomatik temsilciliklerdir. Konsolosluklar, vize başvuruları, pasaport işlemleri, acil durum yardımı gibi konularda faaliyet gösterir. Ayrıca, ticaret ve kültürel etkinliklere ilişkin destek de sağlayabilirler.
 • Daimi Temsilcilikler: Daimi temsilcilikler, bir ülkenin uluslararası örgütler veya kuruluşlar nezdinde sürekli olarak temsil edildiği diplomatik misyonlardır. Bu temsilcilikler genellikle büyükelçi sıfatıyla atanmış diplomatlar tarafından yönetilir.
 • Elçilikler: Elçilik terimi, genellikle büyükelçilik anlamına gelir. Bir ülkenin diğer bir ülkede resmi temsilcilik yaptığı diplomatik misyonlar elçilik olarak adlandırılabilir.
 • Konsolosluk Genel Müdürlükleri: Büyük ülkelerde, konsoloslukların genel müdürlükleri olabilir. Bu genel müdürlükler, birçok konsolosluğu koordine eder ve geniş coğrafi bölgelerdeki diplomatik faaliyetleri yönetir.
 • Diplomatik Koruma ve Güvenlik: Diplomatik misyonlar, sahip oldukları diplomatik dokunulmazlık ve güvenlik protokollerine dayanarak korunurlar. Bu, misyonlarına zarar gelmemesi ve diplomatik personelin güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılır.
 • Diplomatik Pasaportlar: Diplomatik misyonlarda görev yapan personel, diplomatik pasaportlara sahiptir. Bu pasaportlar, sahiplerine belirli ayrıcalıklar tanır ve uluslararası seyahatlerde kolaylık sağlar.
 • Diplomatik Görüşmeler: Diplomatik misyonlar, iki ülke arasında resmi görüşmeleri organize eder ve yürütür. Bu görüşmeler, diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi, anlaşmazlıkların çözülmesi ve işbirliği konularının ele alınması amacıyla gerçekleşir.

Siyah Pasaport Hangi Mesleklerde Var?

Siyah pasaport alabilmek için bu unvanlardan birine sahip olması gereklidir;
Anayasa Mahkemesi başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Başbakan (eski),Büyükşehir Belediye Başkanları, Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay, Dışişleri Bankaları vs. gibi.

Siyah Pasaport Hangi Ülkelere Vizesiz Gidebilir?

Avrupa ve Asya da bir çok ülkeye gidilebilir. Gidilebilecek ülkelerin bazılarında vizedeki süre sınırlarını unutmamak gerekir.

Siyah Pasaport Kimlerin?

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bakanlar, belediye başkanları, generaller, valiler ve diğer üst düzey devlet yöneticileri, görev süreleri boyunca Dışişleri Bakanlığı'ndan bu pasaport türünü alan yegâne kişilerdir.Bir yanıt yazın

0552 330 37 09